zonterapi

Zonterapi

 

Zonterapi bygger på ett samband mellan olika zoner på fötterna och olika delar av kroppen.

 

Metoden utgår från att alla delar av kroppen motsvaras av reflexzoner, som är belägna på fötterna. Genom att med tryck eller massage behandla resp. område på foten söker man påverka motsvarande område av kroppen.

 

När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet.

Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.

 

Priser Zonterapibehandling

 

Grundbehandling Zonterapi 50 min 300 kr