Teamutveckling

Kontakta gärna mig för diskussion om upplägg och innehåll,

så det kan utformas helt efter era behov.

Från det att vi är små programmeras vi att anpassa oss efter andras vilja, av föräldrar, lärare och chefer. Våra egna tankar och behov ger väldigt lite värde.

" Plikten framför allt ", " Tro inte att du är något "

Vi behöver istället lyssna mer till vårt inre, fråga oss – vem är jag, vilka värden står jag för, vilka möjligheter bär jag inom mig?

Vi kan behöva stöd att finna kvalitéer som vi inte är medvetna om eller inte tar på riktigt allvar. Vi kanske också behöver lära oss att sluta anklaga oss själva, acceptera och bli vän med våra svagare sidor.

Medarbetarskap – skapa förutsättningar för att ta ansvar för sin relation till arbetet, arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor. Ansvarskänsla är förknippat med positiva känslor som stolthet, mod och glädje.

Chefscoaching – skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap där medarbetare motiveras att aktivt bidra till att verksamhetens mål uppnås.

Grupputveckling – skapa förutsättningar för en gemensam kultur – förhållningssätt, skapa tydlighet i vad som förväntas av gruppen och individen, samspelet dem emellan och med gruppens kunder samt vilka ramar som gäller.

 

Ewa Wilstrand Besöksadress: Tunmatsgatan 1, Telefon: 076-050 71 46, E-post: ewa@ewaswilostund.se

Behöver ditt företag eller organisation stärka....

  • Ledarskapet
  • Medarbetarskapet, på grupp eller individnivå
  • Vi-känslan

 

" När förändringens vindar blåser, bygger vissa vindskydd,

medans andra bygger väderkvarnar"

 

Jag bygger väderkvarnar!!